לקוחות/ממליצים

רשימת לקוחות / ממליצים

cs8   050-4774372

מר יורם בלולו

מנפטת סיבי הדרום

cs7   054-5777573

מר’ ערן דביר

גל שבב

cs6   054-4468818

מר’ יובל מישלי

עינת טכנולוגיות

cs5   050-3536011

מר אילן רפאל

רפאל תערובות

cs4     054-6737485

מר ליאור אבוקסיס

דן וירו

cs1    052-5773697

מר’ יניב דידי

תעשייה צבאית לישראל

cs2   052-3540958

מר יוסי בינות

אלקו

cs3   052-3540941.

מר יואב לוינסקי

GES